Algemene voorwaarden website

Gebruikersvoorwaarden, cookiebeleid en disclaimer GGZ Scharwächter

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan de website van GGZ Scharwächter en op alle aanbevelingen en/of functies die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

COOKIEBELEID

Bij het gebruik van deze website kan door GGZ Scharwächter en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om deze website goed te laten functioneren. GGZ Scharwächter gebruikt de volgende cookies:

1.    Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) de website.

2.    Analytische cookies
Zonder anonieme input bezoekers heeft GGZ Scharwächter geen beeld van het gebruik van de website en hoe hij deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie de bezoeker nog beter aan te laten sluiten. Hiervoor gebruikt GGZ Scharwächter Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de (anonieme) IP-adressen van bezoekers aan deze website niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kan door GGZ Scharwächter zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te informeren over de instelling. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies. Hoewel GGZ Scharwächter deze website met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld en steeds onderhouden, kan hij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. GGZ Scharwächter garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. GGZ Scharwächter aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS

GGZ Scharwächter deelt links naar externe websites. De instelling wijst de bezoeker erop, dat hij geen controle heeft over de websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar de website van GGZ Scharwächter links bevat.

IE-RECHTEN

Alle rechten op deze website behoren toe aan GGZ Scharwächter of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal aan de instelling beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door GGZ Scharwächter.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.

DATUM: 09 NOVEMBER 2018