Therapievorm

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen …

Wat is EMDR Lees verder »

Wat is mindfulness?

Mindfulness versus controle  Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten werken meestal contraproductief. Dit is …

Wat is mindfulness? Lees verder »

Dagdroomtherapie

Symbooldrama Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut wordt geïnduceerd, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingswereld van de dagdromer weerspiegelen. Deze methode biedt via de verbeelding extra mogelijkheden aan de cliënt om toegang …

Dagdroomtherapie Lees verder »

Wat is psychodramatherapie

Psychodrama is een psychotherapeutische methode in 1921 door Moreno ontwikkeld. Uitgangspunt is dat mensen zich verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dit wil zeggen dat mensen zich niet zonder nadenken aanpassen maar zich afvragen wat zinvol is. Psychodrama is gebaseerd op de rollentheorie. Ieder mens vervult een verschillende rollen in zijn leven zoals de …

Wat is psychodramatherapie Lees verder »

Wat is hypnopsychotherapie

Hypnose Met de term hypnose of trance wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen, volledig geconcentreerd en geabsorbeerd is. Hypnotische toestanden komen voor in het dagelijkse leven. Wanneer u een boek aan het lezen bent en u bent zo geconcentreerd aan het lezen dat u de dingen die om u heen gebeuren niet …

Wat is hypnopsychotherapie Lees verder »

Wat is seksuologie

Seksuologie is de multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met de biologische, psychologische en sociologische verschijnselen en problematiek op het gebied van het geslachtsleven (van mens en dier). Onder deze noemer wordt werk verricht op het terrein van onderzoek, hulpverlening, onderwijs en van voorlichting, vorming en preventie. Het vakgebied van de seksuologie richt zich op een groot …

Wat is seksuologie Lees verder »

Wat is existentiële psychotherapie

Achtergrond Existentiële psychotherapie is gebaseerd op de filosofieën van de filosofen Kierkegaard, Husserl, Scheler, Buber, Tillich, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre, Marcel, Marleau-Ponty, Ricoeur en Levinas. Kierkegaard wordt als de eerste existentiële filosoof gezien. Psychiater Binswanger was de eerste die een vorm van existentiële psychotherapie ontwikkelde. Hij werd opgevolgd door psychiater Boss. In Nederland was psychiater …

Wat is existentiële psychotherapie Lees verder »

Wat is psychodynamische psychotherapie

Basisassumpies Psychodynamische psychotherapie is een inzichtgevende vorm van persoonsgerichte psychotherapie. Het psychodynamische denkkader gaat onder meer uit van de volgende drie basisassumpties: Vroeger ervaringen De wijze waarop een individu reageert op zijn omgeving is het resultaat van vroegere ervaringen, de bewuste en onbewuste betekenis die aan deze ervaringen wordt gegeven en het vermogen van het …

Wat is psychodynamische psychotherapie Lees verder »

Wat is emotiegerichte psychotherapie

Individuele emotiegerichte psychotherapie Psychotherapie richt zich op verandering van de persoon in gedrag, denken en voelen. Cliëntgerichte psychotherapie neemt de beleving als ingang voor verandering. Emotiegerichte psychotherapie neemt de drie cliëntgerichte psychotherapeutische grondhoudingen empathie, acceptatie en echtheid als basis en uitgangspunt van de psychotherapie. Op basis van procesdiagnostiek onderzoekt de emotiegerichte psychotherapeut samen met de …

Wat is emotiegerichte psychotherapie Lees verder »