Zoekresultaten

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. M …

Wat is EMDR Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: EMDR, Vowassenen

Wat is mindfulness?

Mindfulness versus controle  Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve poging …

Wat is mindfulness? Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Mindfulness, Vowassenen

Dagdroomtherapie

Symbooldrama Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut wordt geïnduceerd, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingsw …

Dagdroomtherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Dagdroomtherapie, Vowassenen

Wat is psychodramatherapie

Psychodrama is een psychotherapeutische methode in 1921 door Moreno ontwikkeld. Uitgangspunt is dat mensen zich verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dit wil zeggen dat mensen zich niet zonder nadenken aanpassen maar zich afvragen wat zinv …

Wat is psychodramatherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Psychodramatherapie, Vowassenen

Wat is hypnopsychotherapie

Hypnose Met de term hypnose of trance wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen, volledig geconcentreerd en geabsorbeerd is. Hypnotische toestanden komen voor in het dagelijkse leven. Wanneer u een boek aan het lezen ben …

Wat is hypnopsychotherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Hypnosetherapie, Vowassenen

Wat is seksuologie

Seksuologie is de multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met de biologische, psychologische en sociologische verschijnselen en problematiek op het gebied van het geslachtsleven (van mens en dier). Onder deze noemer wordt werk verricht op het …

Wat is seksuologie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Seksuologie, Vowassenen

Wat is partnerrelatie en gezinstherapie

In partnerrelatie- of gezinstherapie wordt de partnerrelatie of het gezin in psychotherapie genomen. Er wordt weliswaar gekeken naar het functioneren van de individuen maar toch vooral in samenhang met het functioneren van het paar of het gezin. Gezins …

Wat is partnerrelatie en gezinstherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Partnerrelatie- of gezinstherapie, Vowassenen

Wat is existentiële psychotherapie

Achtergrond Existentiële psychotherapie is gebaseerd op de filosofieën van de filosofen Kierkegaard, Husserl, Scheler, Buber, Tillich, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre, Marcel, Marleau-Ponty, Ricoeur en Levinas. Kierkegaard wordt als de eerste existen …

Wat is existentiële psychotherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Existentiële psychotherapie, Vowassenen

Wat is psychodynamische psychotherapie

Basisassumpies Psychodynamische psychotherapie is een inzichtgevende vorm van persoonsgerichte psychotherapie. Het psychodynamische denkkader gaat onder meer uit van de volgende drie basisassumpties: Vroeger ervaringen De wijze waarop een individu reag …

Wat is psychodynamische psychotherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Psychodynamische psychotherapie, Vowassenen

Wat is emotiegerichte psychotherapie

Individuele emotiegerichte psychotherapie Psychotherapie richt zich op verandering van de persoon in gedrag, denken en voelen. Cliëntgerichte psychotherapie neemt de beleving als ingang voor verandering. Emotiegerichte psychotherapie neemt de drie clië …

Wat is emotiegerichte psychotherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Emotiegerichte psychotherapie