Vera Ebbers GGZ Scharwachter

Vera Ebbers

Speltherapeut

Locatie(s): Nijmegen
Federatie Vaktherapeutische Beroepen 108748

Werkervaring

Eerder gewerkt bij de Driestroom en ZZGzorggroep.

Beroepsopleiding

Doctorale opleidingen

Afgestudeerd in de orthopedagogiek aan de Universiteit van Nijmegen.

Afgestudeerd in speltherapie aan de Hogeschool te Utrecht.