Therapievorm: Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie en Dyscalculie

Wat is dyslexie? Dyslexie is een probleem met lezen en/of spelling. Het niveau van lezen en spellen ligt beneden het niveau dat gebruikelijk is voor de leeftijd. Leerlingen met dyslexie hebben vaker dan an dere leerlingen een trager werktempo wat betre …

Dyslexie en Dyscalculie Lees verder »

Doelgroep: Therapievormen: Dyslexie en Dyscalculie, Kinderen Probleemgebieden: