Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. De cliëntenraad bepaalt zijn eigen werkwijze: het aantal vergaderingen, wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling et cetera. Dit is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De cliëntenraad hoort graag uw ideeën en vindt het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt.

Gevraagd en ongevraagd advies
De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid de Raad van Bestuur van GGZ Scharwächter over allerlei onderwerpen te adviseren die voor cliënten en hun familieleden van belang kunnen zijn. Advies kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur maar de cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad onderhoudt ook contact met de Raad van Commissarissen.

Een greep uit de vele onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezighoudt:

 • Veiligheid
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen, verhuizingen
 • Belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • Beleid, begroting en jaarrekening

Documenten

Wie zijn de leden?

Naam                              Functie
Wil van Elk                       Voorzitter

Ik heb, als docent Nederlands/Engels en later ook als psycholoog, binnen Defensie gewerkt als docent en coach in alle geledingen en de laatste 10 jaren ook als hoofd van Bijzondere PZ en Casemanagement. Heb de laatste 10 jaar zowel bijzondere persoonlijke- als groeps-verandertrajecten intensief begeleid. In 2021 ben ik met pensioen gegaan en gestopt met dit fantastische werk. Vanwege mijn opleiding en werkervaring heb ik enig inzicht in de GGZ gekregen. Als cliënt van GGZ Scharwächter heb ik ook de cliëntenkant ervaren. Ik heb daarnaast 4 jaar in de lokale en 6 jaar in centrale cliëntenraad RijnWaalZorg gezeten. Ik heb daar geleerd en ervaren dat we door luisteren en goed overleg zowel voor de cliënten als de organisatie veel kunnen betekenen. Ik wil deze opgedane kennis en ervaring graag delen in de cliëntenraad binnen GGZ Scharwächter.

Naam                                   Functie
Marjolein Lammers             Ambtelijke secretaris

Binnen GGZ Scharwächter ben ik tevens werkzaam als medewerker Contracten & Relatiebeheer. Eind 2021 is mij gevraagd of ik niet de rol van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad op mij wil nemen. Persoonlijk ben ik erg van het ontzorgen en zag dit dan ook als een nieuwe uitdaging. Als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad is mijn werk erop gericht om de leden van de cliëntenraad zo goed mogelijk te laten functioneren.

Naam                                   Functie
Wendy Daniel                       Lid

Net voordat mijn behandeltraject van 2,5 jaar klaar was bij GGZ Scharwächter ben ik gevraagd om deel te nemen aan de cliëntenraad die nog opgezet moest worden in verband met de inrichting van de instelling. Voor mij toen een hele uitdaging, maar heb er nog geen moment spijt van gehad. We hebben een fijn team waar ik deel vanuit mag maken. Op deze manier kan ik iets betekenen voor GGZ Scharwächter als dank voor wat de instelling voor mij betekend heeft in mijn behandeltraject.

Naam                                   Functie
Gerwin van der Schouw      Lid

Door jarenlange intensieve zorg in het gezin heb ik veel ervaring opgedaan in meerdere richtingen van de gezondheidszorg. In 2018 heb ik een burn-out gekregen en heb ik een traject doorlopen bij GGZ Scharwächter van ongeveer een jaar met diverse therapieën; een prettige ervaring met meerdere therapiemogelijkheden binnen één organisatie. Hierdoor heb ik het gevoel van leven weer teruggekregen. Na het behandelingstraject werd ik gevraagd of ik lid wilde worden van de op te richten cliëntenraad. Hierover hoefde ik niet lang na te denken. Mijn dankbaarheid wil ik graag met veel plezier omzetten in het leveren van een bijdrage in de cliëntenraad door middel van mijn kennis en levenservaringen.

Naam                                   Functie
Laura Snellebrand                Lid

Er is mij gevraagd om lid te worden van de cliëntenraad van GGZ Scharwächter door mijn huidige behandelaar die hier ook werkt. Omdat ik toe ben aan het proberen van nieuwe dingen in mijn leven, doe ik dit graag. Ik heb veel baat (gehad) van mijn traject hier en ik vind de zorg die hier geleverd wordt erg goed. Ook ben ik dankbaar voor de vriendelijkheid van de behandelaren. De communicatie is helder en dit vind ik zelf erg belangrijk. Ik hoop een klein stukje bij te kunnen dragen aan de eventuele verbeterpunten en plannen, met name vanuit het oogpunt van de cliënt.

Naam                                   Functie
Jeanine Hogenkamp            Lid

Sinds 2021 ben ik zelf cliënt bij GGZ Scharwächter. Tijdens mijn behandeltraject ben ik gevraagd deel te nemen aan de cliëntenraad. Voor mij een spannend uitdaging in een nog onbekende wereld. Uit nieuwsgierigheid ben een kijkje gaan nemen en heb ik besloten mij in te gaan zetten voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ik vind het belangrijk dat wij als cliënten kunnen meepraten en meedenken over de zorg die wij krijgen en dat er rekening wordt gehouden met onze wensen en behoeften. Ik voel mij prettig en veilig als cliënt en mijn streven is dat alle cliënten dit eveneens zo ervaren.


Contactinformatie

Wilt u ideeën of opmerkingen met ons delen waar u en anderen mee geholpen zijn, neem contact met ons op, uw mening telt!

✉         clientenraad@ggzscharwachter.nl

☏         06 41 60 21 37 (bereikbaar van maandag t/m donderdag)

        https://ggzscharwachter.nl/clientenraad

       GGZ Scharwächter heeft op vier locaties een ideeënbus waar u uw idee of opmerking kan deponeren. Dit zijn:

  • Medisch Centrum Loovelden, Plaza 11 6852 RL Huissen
  • Gezondheidscentrum De Schakel, Meijhorst 1003C, 6537 EE Nijmegen
  • De Laar, Ginnekenstraat 14, 6843 RV Arnhem
  • Het Gulden Hart, Bakenbergseweg 72, 6814 MK Arnhem