Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. De cliëntenraad bepaalt zijn eigen werkwijze: het aantal vergaderingen, wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling et cetera. Dit is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De cliëntenraad hoort graag uw ideeën en vindt het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt.

Gevraagd en ongevraagd advies
De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid de Raad van Bestuur van GGZ Scharwächter over allerlei onderwerpen te adviseren die voor cliënten en hun familieleden van belang kunnen zijn. Advies kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur maar de cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad onderhoudt ook contact met de Raad van Commissarissen.

Een greep uit de vele onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezighoudt:

 • Veiligheid
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen, verhuizingen
 • Belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • Beleid, begroting en jaarrekening

Documenten

Wie zijn de leden?

Naam                              Functie
Laura Snellebrand           Voorzitter

Na enkele maanden als lid in de cliëntenraad te hebben gezeten, kreeg ik de kans om de rol als voorzitter over te nemen. Ik heb deze met enthousiasme aangenomen en ik zie dit als een uitdaging om mij (extra) in te zetten voor deze fantastische cliëntenraad en met name voor de cliënt zelf natuurlijk, die centraal staat. Ik ben erg dankbaar voor mijn persoonlijke traject, als cliënt bij GGZ Scharwächter. Ik hoop op deze manier een steentje bij te kunnen dragen.

Naam                                   Functie
Marjolein Lammers               Ambtelijke secretaris

Binnen GGZ Scharwächter ben ik tevens werkzaam als medewerker Contracten & Relatiebeheer. Eind 2021 is mij gevraagd of ik niet de rol van ambtelijk secretaris van de cliëntenraad op mij wil nemen. Persoonlijk ben ik erg van het ontzorgen en zag dit dan ook als een nieuwe uitdaging. Als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad is mijn werk erop gericht om de leden van de cliëntenraad zo goed mogelijk te laten functioneren.

Naam                                   Functie
Wim Combé                          Plaatsvervangend voorzitter

Deel uitmaken van de cliëntenraad, is opkomen voor cliënten en gesprekspartner zijn voor de organisatie. Als onafhankelijk lid met specifieke kennis ben ik in staat vanuit het cliënten perspectief mee te denken en te praten over zaken die cliënten raken zoals beleid, ontwikkelingen en besluiten die genomen moeten worden. Sleutelwoorden als integriteit, goed luisteren, open staan voor andermans mening en feedback vormen de basis voor wie ik ben met respect voor een ieder. Alle opgedane kennis en ervaring gedurende mijn werkzame leven wil ik inzetten om samen met de overige leden van de  cliënten raad te streven naar een optimaal overleg klimaat.

Naam                                   Functie
Wendy Daniel                       Lid

Net voordat mijn behandeltraject van 2,5 jaar klaar was bij GGZ Scharwächter ben ik gevraagd om deel te nemen aan de cliëntenraad die nog opgezet moest worden in verband met de inrichting van de instelling. Voor mij toen een hele uitdaging, maar heb er nog geen moment spijt van gehad. We hebben een fijn team waar ik deel vanuit mag maken. Op deze manier kan ik iets betekenen voor GGZ Scharwächter als dank voor wat de instelling voor mij betekend heeft in mijn behandeltraject.

Naam                                   Functie
Gerwin van der Schouw        Lid

Door jarenlange intensieve zorg in het gezin heb ik veel ervaring opgedaan in meerdere richtingen van de gezondheidszorg. In 2018 heb ik een burn-out gekregen en heb ik een traject doorlopen bij GGZ Scharwächter van ongeveer een jaar met diverse therapieën; een prettige ervaring met meerdere therapiemogelijkheden binnen één organisatie. Hierdoor heb ik het gevoel van leven weer teruggekregen. Na het behandelingstraject werd ik gevraagd of ik lid wilde worden van de op te richten cliëntenraad. Hierover hoefde ik niet lang na te denken. Mijn dankbaarheid wil ik graag met veel plezier omzetten in het leveren van een bijdrage in de cliëntenraad door middel van mijn kennis en levenservaringen.

Naam                                   Functie
Jeanine Hogenkamp             Lid

Sinds 2021 ben ik zelf cliënt bij GGZ Scharwächter. Tijdens mijn behandeltraject ben ik gevraagd deel te nemen aan de cliëntenraad. Voor mij een spannend uitdaging in een nog onbekende wereld. Uit nieuwsgierigheid ben een kijkje gaan nemen en heb ik besloten mij in te gaan zetten voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ik vind het belangrijk dat wij als cliënten kunnen meepraten en meedenken over de zorg die wij krijgen en dat er rekening wordt gehouden met onze wensen en behoeften. Ik voel mij prettig en veilig als cliënt en mijn streven is dat alle cliënten dit eveneens zo ervaren.


Contactinformatie

Wilt u ideeën of opmerkingen met ons delen waar u en anderen mee geholpen zijn, neem contact met ons op, uw mening telt!

✉         clientenraad@ggzscharwachter.nl

☏         06 41 60 21 37 (bereikbaar van maandag t/m donderdag)

        https://ggzscharwachter.nl/clientenraad

       GGZ Scharwächter heeft op vier locaties een ideeënbus waar u uw idee of opmerking kan deponeren. Dit zijn:

  • Medisch Centrum Loovelden, Plaza 11 6852 RL Huissen
  • Gezondheidscentrum De Schakel, Meijhorst 1003C, 6537 EE Nijmegen
  • De Laar, Ginnekenstraat 14, 6843 RV Arnhem
  • Het Gulden Hart, Bakenbergseweg 72, 6814 MK Arnhem