Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. De cliëntenraad hoort graag uw ideeën en vindt het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt.


Hoe kan u contact opnemen met de cliëntenraad?