Dagdroomtherapie

Symbooldrama
Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut wordt geïnduceerd, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingswereld van de dagdromer weerspiegelen. Deze methode biedt via de verbeelding extra mogelijkheden aan de cliënt om toegang te krijgen tot zijn innerlijke belevingswereld. In de dagdroom doorleeft de cliënt beelden en scenes die vaak met gevoelens geladen zijn en persoonlijke betekenis hebben. De cliënt kan zo in contact komen met de innerlijke spanningen, conflicten of trauma’s en tegelijkertijd toegang vinden tot de bronnen van zijn eigen vitaliteit en creativiteit. De psychotherapeut helpt de cliënt de opgeroepen ervaringen in verband te brengen met zijn geschiedenis of actuele levenssituatie. De uitwerking van de dagdroom in tekeningen spelen daarbij een grote rol. De vaak onbewuste stemmingen en gevoelens worden “ongemerkt” gesymboliseerd in de dagdromen en de tekeningen. Dit heeft al een (affect-)regulerende functie. Vaak realiseren de cliënten zich pas later, welke waarde en betekenis hun eigen dagdromen hadden of hebben. Dit bevordert bewustwording van de eigen drijfveren en gevoelens en stimuleert het mentaliserende vermogen en de zelfreflectie.

Kinderen en jeugdigen
Voor kinderen en soms ook jeugdigen is het verbeelden vaak gemakkelijker dan het verbale praten. Het dagdromen zelf en het vorm geven hieraan in tekeningen of spel, is vaak al voldoende om meer grip op zichzelf en de wereld te krijgen. Jeugdigen zijn vaak meer benieuwd naar zichzelf en willen de
dagdromen vaak ook meer uitwerken en begrijpen.

Aanvulling op andere psychotherapieën
Symbooldrama biedt extra mogelijkheden bij veel psychotherapievormen zoals (focusinggeoriënteerde) cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, op mentaliseren gerichte therapie, speltherapie, kortdurende oplossingsgerichte therapie.

Voor welke problemen?
Dagdroomtherapie is bij uitstek geschikt voor cliënten die onvoldoende baat hebben bij korte klachtgerichte behandelingen, cliënten die worstelen met problemen die hun wortels hebben in (vroege) onverwerkte ervaringen, persoonlijkheidsproblematiek, depressie en andere stemmingsproblemen, identiteitsproblematiek, hechtingsproblematiek, onverwerkte trauma’s, vroege ontwikkelingsproblemen, psychosomatische klachten en cliënten die moeite hebben om zich te uiten.