Keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over goede Basis GGZ. In 2020/2021 zijn wij in het bezit van dit keurmerk. Tevens ontving GGZ Scharwächter in de zomer van 2021 een gouden randje als extra erkenning en aanmoediging voor onze inspanningen cliëntervaringen te verzamelen en benutten.

Voor het toekennen van het Gouden Randje kijkt KIGB, samen met cliënten, naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen. Voor toekenning van het Gouden Randje 2020/2021 zijn de volgende criteria gebruikt:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ over 2020 is een 4 of hoger.
  • Het gemiddelde van het algehele rapportcijfer en de schaalscores ‘Uitvoering behandeling’ en ‘Bejegening’ samen, gemeten met de CQi over 2020, is een 4 of hoger.
  • Het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland is over 2020 een 8 of hoger.
  • Minimaal 5% van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ heeft in 2020 een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst.
  • In 2020 zijn minimaal 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland geplaatst.

Bij het Gouden Randje hoort ook een presentje, in 2021 is dat een Gouden Veer.

Van links naar rechts: Linda van der Meulen, kwaliteit- en beleidsadviseur, Brigitte en Peter Scharwächter, bestuurders.