kinderen en jeugdigen procedure

Intakegesprek met kind en ouders
Indien nodig een psychologisch testonderzoek
Adviesgesprek
Advies, behandeling of verwijzing

Een sessie duurt 50 tot 60 minuten. Tijdens de eerste afspraak worden de klachten en verwachtingen besproken en wordt gekeken wat er tot nu toe al is gebeurd om de problemen op te lossen. Aan de hand van deze gegevens wordt een onderzoeksplan gemaakt. Voordat er tot een psychologische behandeling wordt overgegaan, zullen er eerst uitgebreide gegevens over de ontwikkeling en opvoeding van het kind worden verzameld. Soms is dit beperkt tot enkele gesprekken, andere keren is uitgebreider onderzoek aangewezen. Soms is het bijvoorbeeld gewenst om een psychologisch onderzoek te doen dat meer informatie geeft over de persoonlijkheid en het functioneren van het kind. Als de klachten (ook) van medische aard zijn, kan een medisch onderzoek bij de huisarts of specialist nodig zijn. De school kan in deze fase, in overleg met de ouders, eveneens erbij worden betrokken. Wanneer alle gegevens bekend zijn, wordt een advies uitgebracht. In sommige gevallen is het advies al voldoende om de problemen op te lossen. In andere gevallen is verdere behandeling of begeleiding nodig. Op grond van de verkregen informatie kan worden beslist welke vorm van orthopedagogische of psychologische behandeling het meest geschikt is.