Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Wat valt niet onder de Wkkgz?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings, op behandeling onder de Jeugdwet (cliënten tot 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen via de gemeente) of op het leveren van rapportages aan derden.

Bij een klacht kan de cliënt in eerste instantie terecht bij de betreffende (mede)behandelaar. Als dit niet mogelijk is of wanneer het niet naar tevredenheid is gelopen dan kan de cliënt een beroep doen op de interne klachtenregeling van GGZ Scharwächter en zich richten tot haar interne klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris is telefonisch te bereiken op 06-3432 5816. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of per mail naar d.reuling@ggzscharwachter.nl

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling bij de klachtenprocedure dan kan de cliënt een vraag of een klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg. De cliënt kan dit doen via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/, per mail via info@klachtenportaalzorg.nl of per post:

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Klachtenportaal Zorg is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

De Geschillencommissie 
Indien de cliënt niet tevreden is met de oplossing van de interne of externe klachtenprocedure, dan kan de cliënt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. GGZ Scharwachter is via Klachtenportaal Zorg aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een geschil kan zowel digitaal via de website, als schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Het adres is:

Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600 AE Enkhuizen

Freelance behandelaren
Indien de (mede)behandelaar op freelancebasis bij GGZ Scharwächter werkzaam is dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenfunctionaris en/of de geschillencommissie waarbij de freelancer is aangesloten.

Mocht u bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter in behandeling zijn, deze praktijk heeft een eigen klachtenbehandeling.