Naasten

Er is geen vaste definitie voor het begrip naaste. Wie de naaste is bepaalt iemand zelf. Als naaste van iemand die bij GGZ Scharwächter in behandeling is voor zijn/haar psychische problemen kan je zelf met vragen zitten, tegen zaken aanlopen of (tijdelijk) zelf behoefte hebben aan ondersteuning.

Betrokkenheid bij diagnostiek en behandeling
GGZ Scharwächter gebruikt de eerste sessies voor de intake. Bij de intake gaat het om het vernemen van het probleem, de omstandigheden en achtergrondgegevens en het komen tot diagnostiek en behandeling. In goed onderling overleg met de cliënt kan er ook een naaste voor de intake worden uitgenodigd. Na het afronden van de intakefase stelt de behandelaar in samenspraak met de cliënt een behandelplan op, waarin een voorstel voor een vorm van psychotherapie wordt gedaan. Samen met de cliënt wordt het probleem, de hulpvraag, de diagnose, doelstelling en methode van de behandeling besproken. Indien van toepassing en bij voorkeur zal het combineren van e-health en face-to-face contacten (blended care) in het behandelplan worden opgenomen. Hierin wordt ook in goed overleg met de cliënt bepaald of naasten bij de behandeling worden betrokken en op welke manier. Ook tijdens de behandeling en de evaluaties wordt wederom gekeken naar de eventuele betrokkenheid van naasten.

Zelf behoefte aan ondersteuning?
Misschien heb je zelf behoefte aan ondersteuning? Wordt de ondersteuning aan de persoon met psychische problemen te veel? Zijn er praktische vragen of krijg je te maken met emoties als verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid?

GGZ Scharwächter heeft een aparte pagina op de website met zelfhulpgroepen en lotgenotengroepen waar de naaste zelf per onderwerp ook de nodige informatie kan vinden. Er zijn meerdere familie- en cliëntenorganisaties die regelmatig bijeenkomsten organiseren om informatie over het psychische probleem te geven en uit te wisselen. Daarnaast kunnen een aantal van deze organisaties ook de mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning bieden. Het gaat dan veelal om telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. Deze organisaties staan los van GGZ Scharwächter.

Hieronder een viertal andere organisaties, die wellicht tot steun kunnen zijn:

  • Mind Naasten Centraal: Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  • www.mantelzorg.nl: Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt heeft voor een naaste (mantelzorg).
  • www.luisterlijn.nl: Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers (24 uur per dag bereikbaar)
  • www.113.nl: Stichting 113 (Zelfmoordpreventie) voor preventie van suïcide, met ondersteuning voor naasten.