Resultaat en tevredenheid behandeling


GGZ Scharwächter meet het behandeleffect (resultaatmeting) van en de tevredenheid over de behandeling. Zijn de klachten daadwerkelijk verminderd, hoe was het verloop van de behandeling en is de cliënt tevreden over het behandelcontact en de behandelrelatie?

GGZ Scharwächter gebruikt voor cliënten van boven 18 jaar de resultaatmeting OQ-45. De behandelaar bespreekt aan de hand van de uitkomsten van de metingen samen met de cliënt, de voortgang van de behandeling en kan bijsturen. De resultaatmeting vindt in ieder geval plaats aan het begin van de behandeling en één aan het einde ervan. Deze metingen worden gedaan door middel van ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring).

Voor de tevredenheidsmeting gebruikt GGZ Scharwächter voor cliënten boven 18 jaar de CQi. Vanaf 2 december 2020 is er een vernieuwde versie van de CQi, namelijk de CQi-GGZ-VZ-Akwa (voorheen CQi-GGZ-VZ-AMB). Voor de periode van 1 januari 2020 tot/met 1 december 2020 zijn de volgende tevredenheidcijfers gemeten met de CQi-GGZ-VZ-AMB:

Welk rapportcijfer geven onze cliënten gemiddeld aan de behandeling in 2020?
Schaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultaat: 8.5 (van 10)

Bejegening (gemiddelde score van de twee vragen: heeft uw behandelaar u serieus genomen en heeft u behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?)
Schaal: Nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd (1-5)
Resultaat:  4.7 (van 5) 

Uitvoering behandeling (gemiddelde score op twee vragen: is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest en is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?)
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.4 (van 5) 

Samen beslissen
Een gemiddelde score van:
• het krijgen van voldoende informatie over behandelingsmogelijkheden die aan de klacht gekoppeld zijn.
• dat er door regelmatige evaluaties en beschikbare resultaatgerichte informatie is.
• voldoende gezamenlijke beslismomenten zijn
• dat er afstemming is over wederzijdse verwachtingen.
• dat de informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen.
Schaal: nee, helemaal niet – een beetje – deels – grotendeels – ja, helemaal (1-5)
Resultaat: 4.1 (van 5) 

Verder kan de cliënt de behandeling van GGZ Scharwächter op Zorgkaart Nederland waarderen.

DIS
Wat is Dis?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de overheid ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg.

Waarom de overheid DIS-data verzamelt?
Het is door de overheid wettelijk bepaald dat er anonieme informatie over de cliënten wordt doorgegeven aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Een helder zicht op verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan duidelijker voor de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, de patiënt en de overheid. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn voor de overheid van groot belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Wat betekent dit voor uw persoonlijke gegevens?
Dit betekent dat GGZ Scharwächter wettelijk verplicht is anoniem uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose via DIS aan de NZa te leveren. Uw naam en geboortedatum worden niet doorgegeven.

Diagnosegroep naar zorgverzekeraar
Om voor uw behandeling een vergoeding te ontvangen levert GGZ Scharwächter na afloop van de behandeling een declaratiebestand aan bij uw zorgverzekeraar. Kort samengevat staat in dit bestand wie een behandeling bij GGZ Scharwächter heeft ondergaan en hoe lang die behandeling heeft geduurd. Er staat geen inhoudelijke informatie uit uw medische dossier in deze declaratiebestanden. Daar heeft de zorgverzekeraar ook geen recht op. Wel wil de verzekeraar kunnen controleren of de in rekening gebrachte prestatie onder het verzekerde pakket valt. Voor dit doel wordt de groep waaronder uw diagnose valt meegestuurd in de declaratie naar de zorgverzekeraar.

Privacyverklaring
Mocht u niet willen dat er bovenstaande gegevens aan DIS wordt doorgegeven en/of dat de diagnosegroep naar uw zorgverzekeraar gaat, dient er een privacyverklaring ondertekend te worden. Deze verklaring wordt dan door zowel u als uw behandelaar ondertekend.