Sociale Vaardigheidstraining Jeugdigen

SOVA training 12-17 jarigen
Een sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor jongeren die in het sociale verkeer moeite hebben om contact te maken met andere jongeren of volwassenen, die niet altijd inzien wat hun gedrag voor effect heeft op anderen en niet altijd zo handig in sociale situaties reageren. Er kan sprake zijn van weinig of geen vrienden omdat ze niet weten hoe ze sociale contacten moeten aangaan of hoe ze sociale contacten moeten onderhouden. Sommige jongeren kunnen onvoldoende voor zichzelf opkomen of kunnen slecht met kritiek omgaan. Ze kunnen onzeker zijn en er kan sprake zijn van gepest worden of zelf pesten.

SOVA training
De jongeren leren de sociale omgangsregels en oefenen tijdens de training hoe zij op bepaalde situaties kunnen reageren. Alleen door te oefenen kan sociaal gedrag eigen worden gemaakt. Aan elke bijeenkomst wordt een thema gekoppeld zoals gevoelens uiten, contact maken, nee zeggen, voor je eigen mening opkomen, kritiek of complimenten geven en ontvangen of pesten. Het thema wordt met de jongeren besproken en er zal middels rollenspelen worden geoefend. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt er een opdracht meegegeven om in het dagelijks leven te oefenen. De sociale vaardigheidsoefeningen worden in de volgende bijeenkomst besproken.

Voorgesprek
Vooraf aan de sociale vaardigheidstraining zal met de jongere en ouders een kennismakings- en oriëntatiegesprek plaatsvinden.

Tussenevaluatie
Tussenevaluatie

Nagesprek
Na afloop van de sociale vaardigheidstraining zal met de jongere en ouders een afsluitend evaluatiegesprek plaatsvinden.

Groepsgrootte
De training vindt plaats in een groep van vier tot zes jongeren.

Start training
De training start bij vier aanmeldingen.

Duur training
De training zal bestaan uit acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur verspreid over een periode van drie maanden.

Tijdstip training
Dag en tijdstip van de bijeenkomsten zullen met de jongeren in onderling overleg worden vastgesteld.

Locatie
Psychotherapiepraktijk Scharwächter, Medisch Centrum Loovelden, Plaza 11, 6852 RL Huissen

Kosten
De kosten zijn bij de praktijk op te vragen. Het lesmateriaal erbij inbegrepen. De training wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Meer informatie of aanmelding
Als u vragen over de sociale vaardigheidstraining heeft of een afspraak wilt maken dan kunt u contact met de praktijk opnemen.