Sociale Vaardigheidstraining Kinderen

SOVA training – informatie voor ouders
De meeste kinderen die aan deze training meedoen, vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten en/of hoe ze naar volwassenen moeten reageren. Sommigen van hen worden gepest, anderen staan vaak alleen. Ze voelen zich onzeker en hebben vaak weinig zelfvertrouwen. In deze training leren de kinderen hoe ze kunnen kennismaken met elkaar en leren ze de ander te groeten aan de hand van leerpunten en (rollen)spel. Ze leren hoe je kunt vragen of ze mee mogen spelen en ook hoe je kunt onderhandelen en overleggen met de ander. Het accent ligt op het zich richten op de ander zodat ze de ander beter leren kennen.

SOVA training – informatie voor de kinderen
Je gaat naar school of naar een sporttraining om iets te leren wat je nog niet zo goed kan. Op school leer je rekenen en schrijven en op een sportclub leer je bijvoorbeeld voetballen. Sommige kinderen kunnen niet zo goed met andere kinderen omgaan. Ze hebben bijvoorbeeld niet zoveel vriendjes of vriendinnetjes en worden niet zo vaak op feestjes gevraagd. Ook kan het zijn dat ze vaak ruzie hebben met andere kinderen. Voor deze kinderen is er ook een training. We noemen deze training een sociale vaardigheidstraining. Omdat dit zo’n lang woord is, gebruiken we de afkorting: SOVA training. In deze training leer je hoe je goed kunt omgaan met andere kinderen.
Je komt één keer in de week in een groep bij elkaar met nog vijf andere kinderen. De trainingsbijeenkomst duurt anderhalf uur. Twee trainers leren je elke week weer een andere vaardigheid, zoals wat je kunt doen als je voor de eerste keer naar een nieuwe sportclub gaat en je daar niemand kent. Of hoe je moet vragen of je mee mag spelen met andere kinderen. Ook leer je hoe je kunt overleggen of hoe je het beste kunt reageren als je geplaagd of gepest wordt. Er zijn in totaal 8 trainingsbijeenkomsten waarin je leert hoe je het beste met andere kinderen kan omgaan.

Kennismaking
Vooraf aan de sociale vaardigheidstraining zal met het kind en zijn of haar ouders een kennismakings- en oriëntatiegesprek plaatsvinden.

Ouderbijeenkomsten
Naast de acht bijeenkomsten voor de kinderen, zijn er twee ouderbijeenkomsten (’s avonds) voor de ouders van de kinderen. In deze bijeenkomsten krijgen de ouders informatie en tips over hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het aanleren van de nieuwe vaardigheden.

Evaluatiegesprek
Er vindt na afloop van de sociale vaardigheidstraining een evaluatiegesprek met de ouders en het kind plaats.

Groepsgrootte
De training vindt plaats in een groep van ongeveer zes kinderen.

Duur training
De training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten en twee ouderbijeenkomsten. In schoolvakanties is er geen bijeenkomst.

Tijdstip training
De bijeenkomsten voor de kinderen zijn van 15.30 uur tot 17.00 uur en de ouderbijeenkomsten van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Locatie
Psychotherapiepraktijk Scharwächter, Dorpsstraat 29H, 6661 EG Elst.

Kosten
De kosten zijn bij de praktijk op te vragen. Het lesmateriaal erbij inbegrepen. De training wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Meer informatie of aanmelding
Als u vragen over de sociale vaardigheidstraining heeft of een afspraak wilt maken dan kunt u contact met de praktijk opnemen.