Volwassenen

Procedure
Elke volledig doorlopen psychotherapie bestaat uit fases: een intakefase, behandelfase en afsluitfase.

Probleeminventarisatie
De eerste twee sessies worden voor de intake gebruikt: het vernemen van het probleem en uw achtergrondgegevens.

Probleemanalyse
Aan het eind van de tweede sessie wordt samen met u geprobeerd het probleem helder te formuleren.

Psychologisch testonderzoek
Indien geïndiceerd kan er een psychologisch testonderzoek plaatsvinden.

Behandelplan
Er wordt in samenspraak met u een voorstel voor een psychotherapievorm gedaan. Indien van toepassing zal het combineren van e-health en face-to-face contacten (blended care) in het behandelplan worden opgenomen.

Behandelduur
De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is klachtgericht en kortdurend, bestaande uit drie trajecten: kort (0 tot 294 minuten), middel (295 tot 495 minuten) en intensief (496 tot 750 minuten). De Specialistische GGZ (SGGZ) is persoonsgericht en langer durend. De duur van de behandeling loopt van de datum van de intake tot en met de datum van de laatste sessie.

Behandelsessieduur
Een sessie duurt 50 to 60 minuten.

Behandelfrequentie
Op indicatie en in onderling overleg kan dit wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of vierwekelijks zijn.
De frequentie van de sessies zijn afhankelijk van de doelstelling en fase van de psychotherapie.

Evaluaties
Op initiatief van de psychotherapeut of de cliënt kunnen er tussentijds evaluaties plaatsvinden. Aan het eind van de psychotherapie vindt er altijd een eindevaluatie plaats.

Terugvalpreventie
De psychotherapeut maakt aan het einde van de psychotherapie samen met de cliënt een terugvalpreventieplan waarin wordt vastgelegd op welke wijze de cliënt zelf het terugkeren van de klachten gaat voorkomen, vroegtijdig herkent en zelf probeert op te lossen. 

Probleemgebieden:

No items found

Therapievormen:

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. M …

Wat is EMDR Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: EMDR, Vowassenen Probleemgebieden: Volwassenen

Wat is mindfulness?

Mindfulness versus controle  Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve poging …

Wat is mindfulness? Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Mindfulness, Vowassenen Probleemgebieden: Volwassenen

Dagdroomtherapie

Symbooldrama Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden. Bij de dagdroom die door de therapeut wordt geïnduceerd, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingsw …

Dagdroomtherapie Lees verder »

Doelgroep: Volwassenen Therapievormen: Dagdroomtherapie, Vowassenen Probleemgebieden: Volwassenen

Aanmelden

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.