Wat is emotiegerichte psychotherapie

Individuele emotiegerichte psychotherapie
Psychotherapie richt zich op verandering van de persoon in gedrag, denken en voelen. Cliëntgerichte psychotherapie neemt de beleving als ingang voor verandering. Emotiegerichte psychotherapie neemt de drie cliëntgerichte psychotherapeutische grondhoudingen empathie, acceptatie en echtheid als basis en uitgangspunt van de psychotherapie. Op basis van procesdiagnostiek onderzoekt de emotiegerichte psychotherapeut samen met de cliënt naar de procesproblemen in de beleving van de cliënt. Vervolgens past de emotiegerichte psychotherapeut technieken toe om het contact met en de regulatie van de beleving te verbeteren waardoor gedachten en gedragingen veranderen. Het doel is niet alleen het bevorderen van de bewustwording, acceptatie, expressie en regulatie van emoties maar ook transformatie van emoties en waardoor er blijvende persoonlijkheidsverandering kan worden bereikt.

Emotiegerichte psychotherapie voor paren
Emotiegerichte relatietherapie is een effectieve en kortdurende psychotherapie die is gericht op het veranderen van vastzittende interactiepatronen en van de emotionele reacties de deze patronen bij de partners met relatieproblemen met zich meebrengen. Daarnaast probeert emotiegerichte relatietherapie tussen de partners een veilige emotionele band te bevorderen. Ook bij emotiegerichte relatietherapie zijn de drie cliëntgerichte psychotherapeutische grondhoudingen empathie, acceptatie en echtheid de centrale basis van de psychotherapie. Deze cliëntgerichte grondhoudingen worden gecombineerd met interventies uit de partnerrelatietherapie waarbij de communicatie- en de interactiepatronen worden onderzocht en wordt getracht vicieuze herhalingspatronen in de onderlinge interacties te doorbreken zodat er een andere wijze van omgang met elkaar tot stand komt. In de psychotherapeutische sessies kunnen de hernieuwde interacties de banden tussen de partners versterken en de relatie herdefiniëren. Verbinding met elkaar wordt gevonden door binnen de veiligheid van de emotiegerichte psychotherapie de psychische defensies los te laten en de angsten, emotionele kwetsbaarheden en innerlijke verlangens aan elkaar te tonen waardoor mogelijk de liefde kan worden (her)gevonden.

Indicaties emotiegerichte psychotherapie voor paren
Emotiegerichte relatietherapie werkt het beste bij paren die nog steeds emotioneel in hun relatie willen investeren, in staat zijn om in contact met hun innerlijke beleving te treden, bereid zijn om het emotionele proces zelf en met elkaar aan te gaan en het vermogen hebben om naar dit emotionele proces met hun ervarende zelf te kijken en er op te reflecteren.

Contra-indicaties emotiegerichte psychotherapie voor paren
Geen emotionele verbinding met de partner meer willen aangaan, in de partnerrelatie hebben en laten bestaan van geheimen, fysiek en psychisch geweld en actuele psychiatrische problemen zoals een psychose.

Achtergrond
Emotiegerichte psychotherapie behoort tot de experiëntiële (ervaringsgerichte) psychotherapierichting binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Zij is als methode ontwikkeld vanuit het wetenschappelijk onderzoek dat door cliëntgerichte psychotherapeut en onderzoeker Laura Rice werd verricht. Leslie Greenberg sloot zich bij haar onderzoekslijn aan. Later voegden zich Robert Elliott, Jeanne Watson en Rhonda Goldman zich bij de onderzoeksgroep. Sue Johnson promoveerde bij Leslie Greenberg op een onderzoek over emotiegerichte psychotherapie voor paren en is in deze onderzoekslijn verder gegaan. Zij combineert in haar relatietherapie de inzichten uit de experiëntiële, cliëntgerichte psychotherapie, emotiegerichte psychotherapie, hechtingstheorie, communicatie- en systeemtherapie.