Wat is existentiële psychotherapie

Achtergrond
Existentiële psychotherapie is gebaseerd op de filosofieën van de filosofen Kierkegaard, Husserl, Scheler, Buber, Tillich, Jaspers, Heidegger, Camus, Sartre, Marcel, Marleau-Ponty, Ricoeur en Levinas. Kierkegaard wordt als de eerste existentiële filosoof gezien. Psychiater Binswanger was de eerste die een vorm van existentiële psychotherapie ontwikkelde. Hij werd opgevolgd door psychiater Boss. In Nederland was psychiater Carp een bekende vertegenwoordiger van de existentiële filosofie en psychotherapie. Internationaal bekende representanten van de existentiële psychotherapie zijn Victor Frankl, Rollo May, Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli en Mick Cooper. Existentiële psychotherapie is een variant binnen de cliëntgerichte psychotherapie.

Assumptie
In de existentiële filosofie en psychotherapie wordt ervan uitgegaan dat er gegevenheden van het bestaan zijn (existentialen) die elke mens tegenkomt, die hij kan ontkennen, die hij zich bewust kan zijn, die existentiële angst en psychologische problemen kunnen oproepen en waar mensen onder kunnen lijden, waarmee mensen kunnen worstelen en waarmee ze voor zichzelf in het reine kunnen willen komen.

Probleemgebieden
In existentiële psychotherapie is geïndiceerd voor problemen, vragen en angsten betreffende de existentialen. In existentiële psychotherapie kijkt de cliënt naar de problemen, vragen en angsten van zijn eigen bestaan (existentie). Het doel is om te komen tot een betere verhouding tot de eigen existentie waardoor psychologische symptomen en problemen kunnen afnemen. Thema’s kunnen daarbij zijn:
De confrontatie met het in de wereld geworpen zijn
De confrontatie met het in de wereld zijn
De confrontatie met medemensen te zijn
De confrontatie met het (eigen) mens zijn
De confrontatie met het eigen bewust zijn
De confrontatie met de eigen vrijheid, verantwoordelijkheid en keuzes maken
De confrontatie met het existentieel alleen zijn
De confrontatie met de zinloosheid of zinvolheid van het bestaan
De confrontatie met de beperktheid van het bestaan
De confrontatie met de (on)vervulde wensen
De confrontatie met de (on)verwezenlijkte levensdoelen
De confrontatie met de levensloopfase
De confrontatie met de tijdelijkheid (verleden, heden, toekomst)
De confrontatie met de ruimtelijkheid van het bestaan
De confrontatie met de vreugde en tragiek van het bestaan
De confrontatie met de eigen grondstemming
De confrontatie met de eigen (in)authenticiteit
De confrontatie met de lichamelijkheid van ons bestaan
De confrontatie met ziekte en lichamelijke handicap
De confrontatie met de (eigen) dood (eindigheid)
De confrontatie met het (On)eindige

De grondhouding van de existentiële psychotherapeut
De existentiële psychotherapeut luistert naar de cliënt en reageert op wat de cliënt zegt met vragen en met het inhoudelijk inbrengen van thema’s en overwegingen vanuit de existentiële filosofie.