Wat is focusinggerichte psychotherapie

Over Focusing
Focusing is als methode door Eugene Gendlin vanuit de cliëntgerichte psychotherapie ontwikkeld. Focusinggerichte psychotherapie behoort tot de experiëntiële (ervaringsgerichte) psychotherapierichting binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Focusing wordt tegenwoordig ook met succes toegepast op allerlei andere gebieden, zoals gezondheidszorg, onderwijs, management, sociaal, pastoraal en kunstzinnig werk.

Focusing
Focusing is het schenken van receptieve aandacht aan  de telkens veranderende gevoelskwaliteiten van de zintuiglijke gewaarwordingen met betrekking tot de omgeving, anderen en jezelf. Focusing is aandacht geven aan ‘iets’ van binnen dat nog onduidelijk, vaag is en waarvan je toch lichamelijk kunt voelen dat het bij iets in je leven hoort. Als je bij dat ‘iets’ op een vriendelijke, uitnodigende manier stilstaat, dan krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt dan duidelijk waar het echt om gaat. Een nieuw gevoelde betekenis of perspectief is voor je zelf ontstaan. Meestal leidt dit tot een gevoel van opluchting, fysieke ontspanning en (kleine) veranderingen ten goede in je leven. Bij focusing ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitpluizen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat je lijfelijke gevoel je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar vanbinnen ís, zonder oordeel, en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan vanuit je organisme een ervaren verandering kan komen, zonder dat je het van te voren kan beredeneren.

Achtergrond
Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, onderzocht waardoor sommige cliënten werkelijk baat hadden bij psychotherapie en andere cliënten niet. Hij ontdekte dat “de succesvolle cliënt” op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo’n cliënt luistert van binnen en tast innerlijk af hoe iets in zijn geheel aanvoelt, gevoelsmatig én lijfelijk. Veelal is dat eerst vaag: er liggen nog geen woorden voor klaar. Doordat iemand daarbij is, met aandacht en respect, wordt het helderder en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en onvermoede mogelijkheden. Deze effectieve manier van ingaan op wat er binnenin je speelt, heeft Gendlin in de jaren ’70 uitgewerkt tot een methode die hij focusing noemde. Focusing kun je leren, voor zover je het niet uit jezelf doet.

Iedereen kan focusing leren
Sommige mensen focusing van nature. Zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren. De één leert het wat makkelijker dan de ander. Een beetje focusing kan al heel wat belevingsruimte geven.

Werkzaamheid
Als je focusing hebt geleerd dan beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven dagelijks kunt toepassen, op elk moment en in allerlei situaties. Focusing helpt je bijvoorbeeld om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt. Je leert op een positieve manier met zelfkritiek om te gaan. Focusing helpt je ook om oude pijn en oude patronen los te laten, of die delen van jezelf die je verbannen hebt weer in het geheel van je zelf op te nemen. Het geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Focusing kan ieder ander proces waar je mee bezig bent ten goede komen, bijvoorbeeld je werk, je relaties, je creatieve en spirituele ontplooiing. Wie focusing heeft geleerd, kan anderen daarin laten delen. Het komt de menselijke verhoudingen ten goede, in alle situaties waar mensen met mensen te maken hebben: in de privésfeer, in je werk.

Focusinggerichte relatietherapie
Naast de individuele focusinggerichte psychotherapie heeft Amodeo een focusinggerichte relatietherapie ontwikkeld waarbij in de partnerrelatietherapie het focussen een centrale plaats heeft als hulp om de partners met hun diepere beleving in contact te brengen en op basis daarvan defensieve en destructieve circulaire interactiepatronen te doorbreken.