Wat is hypnopsychotherapie

Hypnose
Met de term hypnose of trance wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen, volledig geconcentreerd en geabsorbeerd is. Hypnotische toestanden komen voor in het dagelijkse leven. Wanneer u een boek aan het lezen bent en u bent zo geconcentreerd aan het lezen dat u de dingen die om u heen gebeuren niet opmerkt dan kunt u zeggen dat u in een hypnotische toestand bent. Een ander voorbeeld is dat u op de automatische piloot aan het autorijden bent, ineens ‘wakker wordt’ en merkt dat u een deel van de rijweg niet bewust van de omgeving bent geweest. Iedereen kan leren om bewust in hypnose of trance te gaan, vertrouwd te raken met de mogelijkheden van de eigen concentratie en merken dat hypnose als vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning prettig is.

Hypnopsychotherapie
Hypnopsychotherapie is een wetenschappelijke vorm van kortdurende psychotherapie met effectieve en blijvende resultaten. Bij hypnopsychotherapie wordt hypnose als hulpmiddel bij de psychotherapie gebruikt. Hypnopsychotherapie is het psychotherapeutisch gebruik van hypnose om uw eigen interne hulpbronnen te mobiliseren om tot een mentale, emotionele, gedragsmatige of fysieke verandering te komen. Ten alle tijde houdt u volledig controle over uw geest en lichaam. U blijft bewust en doet alleen wat u zelf wil. Door u sterk te concentreren op uw innerlijke wereld kunt u mogelijkheden in uzelf ontdekken waarvan u zich eerst niet bewust was. De hypnopsychotherapeut ondersteunt u in uw proces. Gedurende de sessie kunnen verschillende beperkende denkkaders veranderen waardoor de wereld op een andere manier wordt ervaren. De effectiviteit van hypnose is direct gerelateerd aan uw motivatie. Wilt u niet in trance, dan lukt het ook niet. Immers, alle hypnose is zelfhypnose. Een hypnopsychotherapeut kan alleen maar iemand helpen om zelf in trance te gaan.

Hoe werkt hypnopsychotherapie?
Eerst geeft u de hypnopsychotherapeut alle informatie over het probleem waarmee u komt. Daarna komt u met de hypnopsychotherapeut overeen wat de hypnopsychotherapie zal inhouden en wat het te behalen doel is. In de volgende sessies leert u met behulp van uw eigen levenservaring uw problemen op te lossen. U werkt zelf aan uw eigen ontwikkeling. U leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van uw persoonlijke kwaliteiten. De hypnopsychotherapeut speelt hierbij een adviserende en begeleidende rol.

Duur
Bij een probleemgerichte behandeling ligt het aantal sessies gemiddeld ligt tussen de vijf en vijftien. Bij een ontdekkende hypnopsychotherapie kan het aantal sessies langer duren.

Probleemgebieden voor hypnopsychotherapie
•    Leren omgaan met spanningen en stress
•    Verminderen of doen verdwijnen van angsten en fobieën, zoals faalangst, vliegangst, claustrofobie,
hoogtevrees, angst voor de tandarts
•    Verminderen van perfectionisme, onzekerheid, schuld, minderwaardigheid
•    Verwerken van trauma’s en emotionele gebeurtenissen
•    Afleren van dwangmatige handelingen, eetproblemen, roken, nagelbijten
•    Oplossen van slaapproblemen
•    Verminderen van depressiviteit
•    Verminderen van psychosomatische problemen, zoals spierspanning, hyperventilatie, huidproblemen,
maag– en darmproblemen
•    Opheffen of verzachten van lichamelijke problemen, zoals chronische pijn en hoofdpijn
•    Trainen van sociale vaardigheden
•    Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen
•    Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en verborgen talenten
•    Omgaan met zingevings– en existentiële problemen
•    Verbeteren van het verlies van plezier in het leven, midlifecrises, overgang en burnout