Wat is partnerrelatie en gezinstherapie

In partnerrelatie- of gezinstherapie wordt de partnerrelatie of het gezin in psychotherapie genomen. Er wordt weliswaar gekeken naar het functioneren van de individuen maar toch vooral in samenhang met het functioneren van het paar of het gezin. Gezinstherapie is gericht op verandering van de relaties tussen de partners of de gezinsleden. Vooral de communicatie- en de interactiepatronen worden onderzocht en getracht wordt vicieuze herhalingspatronen in de onderlinge interacties te doorbreken zodat er een andere wijze van omgang met elkaar tot stand komt. De therapie is praktisch, probleemoplossend gericht, kortdurend en sterk gericht op gedragsverandering in het heden. Dit gebeurt door middel van praten, opdrachten of oefeningen.

Partnerelatieproblemen
Escalerende ruzies – Mishandeling – Langs elkaar heen leven – Missen van lichamelijke en emotionele intimiteit – Communicatieproblemen – Problemen met de persoonlijke verschillen – Sterk uiteenlopende wensen hebben – Twijfel of besluiteloosheid om wel of niet te scheiden – Seksuele problemen – Overspel – Problemen met overgangsfasen – Problemen met de (schoon)familie

Gezinsproblemen
Escalerende ruzies – Mishandeling – Spanningen in het gezin – Herhaaldelijke conflicten over de huis- en gezinsregels – Verwijdering tussen de gezinsleden – Het gezin lijdt onder een probleem van een gezinslid – Het kind luistert niet – Het kind is brutaal – Problemen met grenzen stellen van de ouders – Problemen met overgangsfasen