Generalistisch en kortdurend behandelen

GGZ Scharwächter behandelt vanuit een humanistisch perspectief om de psychische en geestelijke gezondheid en de sociale omgang van mensen zo snel mogelijk te optimaliseren en in zijn kracht te zetten zodat hij weer zelf zijn regie over zijn eigen leven kan nemen. En zo te komen tot optimaal psychisch welzijn en welbevinden van cliënten, rekening houdend met de sociale, maatschappelijke en culturele context.

Eigen kracht

De behandeling richt zich stapsgewijs op het verminderen van de psychische problemen en het leren hoe de cliënt dit zelf tot stand kan brengen zodat de cliënt zo snel mogelijk weer zelfstandig kan functioneren. Hiervoor worden psychologische behandelmethoden- en technieken toegepast waarbij met thuiswerkopdrachten wordt gewerkt. Voor alle behandelingen geldt dat GGZ Scharwächter e-health modules kan inzetten zodat cliënt ook thuis zelf verder aan zijn psychische problemen kan werken. Cliënt krijgt aan het eind een signalerings- en gedragsbehoudsplan mee om de geleerde technieken zelfstandig te kunnen voortzetten.

Kortdurend behandelen

Een behandeling begint met een intake om de psychische problemen te inventariseren om tot een duidelijke hulpvraag te komen van waaruit concrete haalbare behandeldoelen worden geformuleerd, waarmee met specifieke behandelmethoden wordt getracht om zo snel mogelijk tot het gewenste behandelresultaat te komen. Regelmatig vindt er een evaluatie samen met de cliënt en in de behandelstaf plaats, zowel op initiatief van cliënt als behandelaar.